Musique de Pub Douche Relaxante Fleur d’oranger Bio Ushuaïa mars 2020 – Sweet Lullaby – Deep Forest

Publicité Douche Relaxante Fleur d’oranger Bio Ushuaïa « certifiée Bio »

Publicité diffusée en : mars 2020

Les mots clés : Gel Douche Douche Relaxante certifiée Bio à la fleur doranger bio de Ushuaïa

Musique qui accompagne la publicité Douche Relaxante Fleur d’oranger Bio Ushuaïa

  • Titre : Sweet Lullaby
  • Artiste : Deep Forest
  • Genre : World
  • Tiré de l’album : Made In Japan (Live)
  • Cette musique a été publié en : 1999

Ecoutez la musique originale de la publicité : Douche Relaxante Fleur d’oranger Bio Ushuaïa

Sweet Lullaby – Les paroles originales et les paroles traduites

Paroles originales
samoan
Paroles traduites
en français
Sasi sasi ae taro taro amu
Ko agi agi boroi tika oli oe lau
Tika gwao oe lau koro inomaena
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Tabe ta wane initoa te ai rofia
Sasi sasi ae kwa dao mata ole
Rowelae e lea kwa dao mata biru
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Sasi sasi ae taro taro amu
Ko agi agi boroi tika oli oe lau
Tika gwao oe lau koro inomaena
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Sasi sasi ae taro taro amu
Ko agi agi boroi tika oli oe lau
Tika gwao oe lau koro inomaena
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Sasi sasi ae taro taro amu
Ko agi agi boroi tika oli oe lau
Tika gwao oe lau koro inomaena
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Sasi sasi ae taro taro amu
Ko agi agi boroi tika oli oe lau
Tabe ta wane initoa te ai rofia
I dai tabesau I tebetai nau mouri

Voiture suui troro suui
Ko bios souffle boroi tia
Tica gwao vous votre koro inaoma
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Tabe Tow Wane Isoi
Sasa Sai mais les yeux de Kwa Daa sont
Rowlae par Kwa Dao’s Eye Biru
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Voiture suui troro suui
Ko bios souffle boroi tia
Tica gwao vous votre koro inaoma
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Voiture suui troro suui
Ko bios souffle boroi tia
Tica gwao vous votre koro inaoma
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Voiture suui troro suui
Ko bios souffle boroi tia
Tica gwao vous votre koro inaoma
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Voiture suui troro suui
Ko bios souffle boroi tia
Tabe Tow Wane Isoi
Dans Dai Tabsau à Tabaai Nii.

Laisser un commentaire